KLASTRI EESMÄRGID

klastri liikmete huvide koondamine ja strateegilise partnerina filmivaldkonna esindamine valdkonna tulevikku puudutavate lahenduste väljatöötamisel ja otsuste vastuvõtmisel;

klastri liikmete rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine ja filmivaldkonna ekspordimahtude suurendamine läbi ühiste arendus- ja turundustegevuste
koostöös haridus- ja teadusasutustega osalemine filmi ja loomemajanduse õppe arendamisel spetsialistide kvaliteetse järelkasvu tagamiseks
koostöö teiste audiovisuaaltööstust esindavate organisatsioonidega Eestis ja välismaal